Thẻ: nên ăn gì sau khi tập Gym

22 Th8

Ăn gì sau khi tập Gym để hiệu quả?

Chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn ảnh hưởng 70% đến hiệu quả của việc luyện tập. Nếu không muốn nỗ lực tại phòng Gym của bạn trở về con số 0 hãy lưu ý đến “ăn gì sau khi tập Gym?”